Glaser, Milan S.I.

Články patřící k této osobnosti

V odpovědi jde o hodně. Pokud se tážeme.

Podnázev: 
Mlčeti zlato?
Anotace: 
Nic z toho, co daná „zpráva“ nese jako obsah sdělení, nemusí být výpověď o skutečnosti, naopak, poučený čtenář předpokládá, že je to mediální výstup, tedy to, co vytváří cílený mediální obraz o skutečnosti.
Osobnosti: 

Proč by měl vítěz brát vše?

Anotace: 
Licoměrnosti a bezútěšnosti máme v Církvi plno odshora až dolů. Ale to není kritika Církve, je to kritika zjednodušení, ve kterém Milan Glaser ukazuje třísku v oku světa.

Poslušnost a víra v časech pandemie

Anotace: 
Milan Glaser se skvěle trefil, když formuloval to, co vychází z tradice, která vytvořila Evropu, dlužno říci poddanskou Evropu.

Populismus a otroci mainstreamu

Anotace: 
Daleko nejdůležitější skupinou, udržující současnou moc, jsou ti, kdo chtějí mít „svobodu k vlastní vůli“, a přitom svou vlastní vůli nemají, jsou beznadějně ve vleku mainstreamu. A těm je třeba označit „ty druhé“, ty, kteří to „kazí“.
Osobnosti: 

Pokušení

Anotace: 
Nepodléhat svodům světa znamená především nepodléhat pokušení z největších, totiž svodu umět se ve světě zařídit, ve světě zabezpečit, podlehnout pokušení, že už víme, jak a co se dělá v těch či oněch situacích.
Osobnosti: 

O co se snaží Milan Glaser?

Anotace: 
Jsou tu popsány dvě skupiny těch, kdo Františkovi nemohou rozumět. První jsou „liberálové“, kteří hledají změnu u jiných a sami jsou přesvědčeni, že jsou nositeli této změny. Druzí jsou konzervativci, kteří popírají změnu vůbec. Ale v čem se ti a oni podle Glasera mýlí? Liberálové se prý mýlí, když si myslí, že František jde „víceméně“ jejich stopou, a konzervativci se prý mýlí, když si myslí že František je radikální reformátor, tedy v jejich očích spíše de-formátor.

NE korektnosti

Anotace: 
Znáte společensky přijatelnou a korektní definici hajzla? Je to morálně flexibilní jedinec. Definice „morálně flexibilní jedinec“ vystihuje naši dobu. Přesunuje hodnotovou indiferentnost z hajzla na společnost.
Osobnosti: 

Milan Glaser a odsouzení nominalismu

Anotace: 
Co mám po přečtení dělat? Mám psát na zdi „nominalismus je vůl“? Mám jít na demonstraci proti nominalismu?

Milan Glaser a analýzy moci

Podnázev: 
(K čemu vede zamyšlení o pravdě, prosinec 2012)
Anotace: 
Pravda nespočívá v opakování vět, které kdysi pronesl Tomáš nebo kdokoli jiný. Pravda se nás dotýká protože jsme to my sami, kteří máme vyslovit to, co vysloveno být teprve má.

Mám já tohle zapotřebí?

Anotace: 
„K tomuto rámci se pojí další důležitá úvaha ohledně budoucnosti nových generací, které již pochopily, že dostanou za dědictví svět poměrně zruinovaný.“

Jak přisuzuji

Anotace: 
František, aniž by učinil jakékoli vyslovení nějaké „dogmatické pravdy ex katedra“, ruší strukturu dogmatu jako projevu řádu, protože nad ni nadřazuje řád jiný, který je ale jako korektiv ke světu nepoužitelný.

Hadjadj

Anotace: 
Na RaVa je v publicistické části uveřejněn text Fabrice Hadjadje, zajímavého autora, který je zřejmě oblíbencem M. Glasera a který zde vystupuje tak trochu jako „zjevení“. Nečekaně se totiž vymyká z celkového nasměrování většiny toho, co lze dnes na těchto stránkách číst. A je to osvěživé. A proto stojí za to zabývat se právě tímto textem a tím, čím se od běžné produkce RaVa liší, a nikoli tím či oním článkem z celé „agendy“ kterou Vatikán ve svých PR strategiích nyní produkuje.
Témata: 

Gnosticismus jako největší nebezpečí

Podnázev: 
Nad článkem Milana Glasera na Radio Vatikán z rubriky Komentáře „Církev a svět“
Anotace: 
Stačí jen trochu poodstoupit a snadno identifikujeme tuto jistotu až příliš lidského vědění jak u tradicionalistů (ví, jak to je) stejně tak jako u modernistů (ví, kam to směřuje). Jak jednoduchý společný jmenovatel: Pýcha!
Témata: 

Bohdan Chudoba

Anotace: 
Opravdu by se nenašel nějaký intelektuální katolický časopis, který by vydal „chudobovské“ číslo? Ozvěte se, rád do něj napíšu příspěvek.