Cardal, Roman

Články patřící k této osobnosti

V čem je scholastika ideologií

Anotace: 
Ideologie poskytuje závazné návody na porozumění světu. Jeví se jako pokus o „útok na věc samu“, pokud je zpochybňován i jen sebemenší element jejích výchozích premis. Ideologie je ze své povahy nepřezkoumatelná, protože je založena na konstatováních, za jejichž zpochybnění jakéhokoli provinilce automaticky sankcionuje.

Proč by měl vítěz brát vše?

Anotace: 
Licoměrnosti a bezútěšnosti máme v Církvi plno odshora až dolů. Ale to není kritika Církve, je to kritika zjednodušení, ve kterém Milan Glaser ukazuje třísku v oku světa.

Povaha kultury

Anotace: 
Programový článek. Metafyzický rámec kultury. Jak vymezit kulturu jako obor zájmu? Porovnání scholastického a liberálního pohledu na kulturu a otázka, jak dnešním nesmiřitelným oponentům rozumět v jednotě a lásce.

Odhlašuji se z odběru

Podnázev: 
(Roman Cardal v Monitoru mezi Spartou a Athénami)
Anotace: 
Žiji v každodenních radostech i starostech a mám-li sílu, ptám se každé ráno v modlitbě „Bože, co mám dělat?“. Neptám se: „Bože, jak mám všestranně rozvíjet svoje schopnosti“, nemyslím si, že je to můj úkol, vím, že vše, co bych mohl, se mi nemůže vejít do života, a ani po tom nelačním.
Osobnosti: 

Milan Glaser a odsouzení nominalismu

Anotace: 
Co mám po přečtení dělat? Mám psát na zdi „nominalismus je vůl“? Mám jít na demonstraci proti nominalismu?

Kam kráčíš, Monitore?

Anotace: 
František Gellner vidí, že žití je záhadné, v aktualitě je možné rozehrávat tuto záhadu alespoň tak, že „den po dni zvolna utrácíme“. Co nabízí Monitor? Jak prolamuje tuto každodennost směrem k věčnosti?

Distance

Anotace: 
Časopis Distance se udržuje „v distanci“ od proměňujícího se světa. Co to znamená? Do jaké míry se dá relevantně myslet a přitom popírat změnu jako takovou? (Článek je z r. 2003.)

Dát věcem to, co jim patří

Anotace: 
Vidíme, jak jde dnešní doba po povrchu, ale jak málo se my sami ptáme, co je pod ním?

Chvála rozhovoru

Podnázev: 
(o přiléhavé řeči)
Anotace: 
Proč spolu lidé mluví aby hledali shodu? Mohou si přeci jenom vyprávět – a vyprávění je sdílením světa, který se stává společným.