Cardal, Roman

Články patřící k této osobnosti

V čem je scholastika ideologií

Anotace: 
Ideologie poskytuje závazné návody na porozumění světu. Jeví se jako pokus o „útok na věc samu“, pokud je zpochybňován i jen sebemenší element jejích výchozích premis. Ideologie je ze své povahy nepřezkoumatelná, protože je založena na konstatováních, za jejichž zpochybnění jakéhokoli provinilce automaticky sankcionuje.

Povaha kultury

Anotace: 
Programový článek. Metafyzický rámec kultury. Jak vymezit kulturu jako obor zájmu? Porovnání scholastického a liberálního pohledu na kulturu a otázka, jak dnešním nesmiřitelným oponentům rozumět v jednotě a lásce.

Odhlašuji se z odběru

Podnázev: 
(Roman Cardal v Monitoru mezi Spartou a Athénami)
Anotace: 
Žiji v každodenních radostech i starostech a mám-li sílu, ptám se každé ráno v modlitbě „Bože, co mám dělat?“. Neptám se: „Bože, jak mám všestranně rozvíjet svoje schopnosti“, nemyslím si, že je to můj úkol, vím, že vše, co bych mohl, se mi nemůže vejít do života, a ani po tom nelačním.
Osobnosti: 

Kam kráčíš, Monitore?

Anotace: 
František Gellner vidí, že žití je záhadné, v aktualitě je možné rozehrávat tuto záhadu alespoň tak, že „den po dni zvolna utrácíme“. Co nabízí Monitor? Jak prolamuje tuto každodennost směrem k věčnosti?

Distance

Anotace: 
Časopis Distance se udržuje „v distanci“ od proměňujícího se světa. Co to znamená? Do jaké míry se dá relevantně myslet a přitom popírat změnu jako takovou? (Článek je z r. 2003.)

Chvála rozhovoru

Podnázev: 
(o přiléhavé řeči)
Anotace: 
Proč spolu lidé mluví aby hledali shodu? Mohou si přeci jenom vyprávět – a vyprávění je sdílením světa, který se stává společným.