Čapek, Karel

Články patřící k této osobnosti

Přijde také čas metat kamení?

Anotace: 
Myslí si, že Boží věci lze pochopit jenom hlavou za pomoci idejí, svých vlastních idejí. Jsou pyšní. Myslí si, že vědí všechno. A co se nevejde do jejich rozumu, není pravda. (papež František)

Knihovna kardinála Berana (KKB) a konference „Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi“

Anotace: 
Florian nemusel nikoho „učit“, nemusel nic vysvětlovat: byl člověkem jednoznačného postoje a z tohoto postoje vyplývajících aktivit. V tom mohl být vzporem i pro ty, kdo měli rozdílná myšlenková východiska, ale pochopili to hlavní: nejde již o dialog s převažujícími názory, nejde tu už o „vymezení se vůči protivníkovi“, nejde tu již o polemiku, jakou vedl s Čapkem Durych. Naopak: jde tu o samozřejmost, ve které je možné stát zcela mimo převládající myšlení.

K čemu je vyznávání ideálů pravdy a lásky, když aktuálně resignujeme pilátovskou otázkou: „Co je pravda“?

Podnázev: 
Jaroslav Med: Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)
Anotace: 
Kdyby tahle kniha byla napsána po r. 1945, četl bych ji se zaujetím. Kdyby byla vydána na konci šedesátých let po dvacetileté konzervaci katolického myšlení a v rámci tehdejších iluzí a ideálů, bylo by to pochopitelné a četl bych ji podobně. Ale je napsána po padesáti letech, a proto není ani tak svědectvím o první republice a jejím dramaticky prožívaném konci jako dokladem o tom, jak hluboko jsou zakonzervovány některé myšlenkové postupy, které mají velmi aktuální vyústění. Není možné ji číst jinak než jako svědectví o jedné slepé uličce katolizujícího myšlení, které je svojí povahou humanistické a nese v sobě všechny rozpory, s níž ČSR jako stát vznikl a v r. 1993 také skončil, a svým způsobem se tak pokouší přenést tyto rozpory jako „nadčasové“ i do současnosti. Současnost je ale jiná a tento pokus je marný.

Jak uchopit katolickou literaturu

Podnázev: 
M.C. Putna, II. část
Anotace: 
Putna bere jako základ v hodnocení velmi pohodlný postoj, mainstream, hlavní proud. V něm se dějiny valí bez ohledu na překážky - a v něm se tedy ukazuje dějinná „pravda“. A on se k ní jako vykladač přimkne a stává se tudíž použitelným, citovatelným, etablovaným v současném akademickém světě.

Demokracie a elity

Podnázev: 
(lehká společensko-politická úvaha na začátek roku 2021)
Anotace: 
Pokud se významy uzavřou do relativizujících „horizontů významů“ a pokud se z rozhovoru stane skrze dekonstrukci (významů) postmoderní jazyková hra, nezůstane nic, o čem by

Chvála intuici a odhadu

Anotace: 
Ze závěrečné pasáže knihy Dění a procesy.
Osobnosti: