Hertl, Jan

Články patřící k této osobnosti

Proč číst Jana Hertla?

Anotace: 
Liberalismus je ve své povaze mocensky nejistý, skrývá svoji čistě mocenskou povahu, stojí a padá s averzí proti tomu, co ho překračuje v duchovním smyslu. Jeho anti-křesťanství je součástí jeho identity.

O co jde v Revue Trivium

Anotace: 
Snaha porozumět je klíčem ke světu i druhým. Nikoli racionalita.

Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti

Anotace: 
Zajímá-li nás kultura, základní otázka vždy má znít „co bylo ve správný čas na správném místě a za správných podmínek“. Děje musí mít pochopitelný základ, i když ten není „dostatečný“ k tomu, aby se něco událo. Ještě je důležité … aby se to při splnění podmínek skutečně událo (!). Sledujeme pak události jako to, co nastalo, protože to nastat mohlo (ale nemuselo).

Knihovna kardinála Berana (KKB) a konference „Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi“

Anotace: 
Florian nemusel nikoho „učit“, nemusel nic vysvětlovat: byl člověkem jednoznačného postoje a z tohoto postoje vyplývajících aktivit. V tom mohl být vzporem i pro ty, kdo měli rozdílná myšlenková východiska, ale pochopili to hlavní: nejde již o dialog s převažujícími názory, nejde tu už o „vymezení se vůči protivníkovi“, nejde tu již o polemiku, jakou vedl s Čapkem Durych. Naopak: jde tu o samozřejmost, ve které je možné stát zcela mimo převládající myšlení.

Demokracie a elity

Podnázev: 
(lehká společensko-politická úvaha na začátek roku 2021)
Anotace: 
Pokud se významy uzavřou do relativizujících „horizontů významů“ a pokud se z rozhovoru stane skrze dekonstrukci (významů) postmoderní jazyková hra, nezůstane nic, o čem by

Aktualita

Anotace: 
Postavit proti této vlně tsunami vlastní pláč, proud slz.
Osobnosti: