Sokrates

Články patřící k této osobnosti

Znovu Te Deum a Nové paradigma

Anotace: 
Kantova kritika dosavadní metafyziky spočívá na jeho geniálním vhledu: naše pojetí času a prostoru jsou formami, skrze které rozumíme světu. Ale my se nemusíme nechat vést Kantem, stačí nám, že měřitelný prostor a čas nevytváří zcela komplexní východisko k rozumění světu.

Sokrates a Samuel

Anotace: 
Není tu žádný návod a „mix“ přístupu Sokrata a Samuela; ten se (podle individuálního poslání) mění od člověka k člověku.
Osobnosti: 

Moudrost

Podnázev: 
(disentní stanovisko)
Anotace: 
To, co nevím, musí pro mne zůstat nevěděním. Moudrost je kombinací jistoty a pokory.

Metafyzika přirozeného světa

Podnázev: 
(součást rozsáhlejšího textu)
Anotace: 
Nebudu vést „spor“ o povahu přirozeného světa, ani s „patočkovci“, ani se strukturalisty, ani s nikým jiným. Nevidím nic lepšího, než o přirozeném světě svědčit.

Čtu si proroky

Anotace: 
Propadli jsme racionalitě, jako bychom právě tím, že myslíme, byli lidmi. Ale to je velký omyl, lidmi jsme proto, že se můžeme se chovat jako lidé.
Osobnosti: