Kub, Jiří

Články patřící k této osobnosti

Posvátná a zbožná hudba

Podnázev: 
Psalterium II
Anotace: 
Hned v následujícím čísle Psalteria (6/2015) nalézáme další zajímavý a provokující úvodník, tentokrát „apokryf“, a tak se dozvídáme něco víc o záměru redaktora, když se cílevědomě snaží využít jinou autoritu a na téma hudby „přepisuje“ článek Romana Guardiniho o (výtvarném) umění.

O jednom odchodu

Anotace: 
Časopis Psalterium opustil jeho dlouholetý šéfredaktor a „tahoun“. V jistém smyslu tak tento časopis ve své stávající podobě „končí“, protože v  rukou Jiřího Kuba (a s přispěním dlouhou dobu spolupracující redaktorky Jarmily Štogrové) se stal výrazným a nezaměnitelným kulturním časopisem zdaleka přesahující význam speciálního periodika určeného pro zájemce o duchovní hudbu.

Kýč a nepřípadnost

Podnázev: 
(vlídná polemika s články Jiřího Kuba)
Anotace: 
V časopisu pro duchovní hudbu Psalterium začala vycházet série článků o kýči. Autor Jiří Kub má přitom jasné, pragmatické cíle: chce ukázat, že se můžeme a máme ptát na objektivní kriteria kvality uměleckého díla, jinak bude proces poklesu kvality hudební produkce v kostelech pokračovat…
Osobnosti: 

Krása v hudbě

Anotace: 
Z krásy, dobra a pravdy je vždy utkán cíl člověka ve světě a jeho orientace v cestě za ním. Svět není statickým předmětem našeho zájmu, ani krása ne. Jde o to přitakávat tam, kde se krásné ukazuje, napomáhat tomu, upřednostňovat krásné (ryzí) před tím, co je jen „líbivé“, co se snaží být v centru zájmu světa, ale je jen „pozlátkem“, neopírá se o jednotu dobrého krásného a pravdivého, před tím, co není „pravé“.

Hodnota je abstraktní pojem, bez kterého se neobejdeme

Podnázev: 
Psalterium folia – zpravodaj pro duchovní hudbu
Anotace: 
Psalterium folia je časopisem především pro členy Společnosti pro duchovní hudbu. Zaměříme se na tři významné články šéfredaktora časopisu Jiřího Kuba, které vykazují návaznost a vnitřní jednotu v diskusi o tom, co je to liturgická hudba a jak by měla vypadat, zároveň je zde liturgická hudba zasazena do širšího myšlenkového rámce.
Osobnosti: 

Archetyp a klišé

Podnázev: 
Psalterium I.
Anotace: 
<cite>Především mi tady chybí perspektiva kontinuity vlivu ve sféře evoluce lidského rodu - bytostně přeci prolínáme realitami a oscilujeme v multidimenzích galaktického rozsahu - takže ne (!) - civilizace na Zemi není ani v "batolecím" věku, ani není "nevědomá" a zralá na to, aby ji starší bráškové vodili za ruku - ONI jsou MY - jen pro nás je naše momentální projekce v této inkarnaci dominantní a překrývá ostatní "výskyty" bytostné (jaderné) energie, kterou tady zjednodušeně můžeme označit jako duši.</cite>
Témata: