časopis Psalterium folia

Články patřící k danému tématu

Má církev v jednadvacátém století ještě kulturní poslání?

Anotace: 
Ta otázka se dá vnímat dvěma způsoby. Ten první by měl být „nastražení uší“ a zjišťování, zda jde o skepsi metodickou (která má vést k otázce po vztahu Církve a kultury) a nebo skutečnou. Pokud by to byla skepse skutečná, pak platí slova Floriánova vzoru Léona Bloy, který spílal: „katolíci moroví“. A pokud by se podobné projevy množily, bylo by příhodné, aby se tím začali zabývat biskupové a aby k těm, kdo ztrácejí víru, směrovali otcovské napomenutí.
Osobnosti: 

Krása v hudbě

Anotace: 
Z krásy, dobra a pravdy je vždy utkán cíl člověka ve světě a jeho orientace v cestě za ním. Svět není statickým předmětem našeho zájmu, ani krása ne. Jde o to přitakávat tam, kde se krásné ukazuje, napomáhat tomu, upřednostňovat krásné (ryzí) před tím, co je jen „líbivé“, co se snaží být v centru zájmu světa, ale je jen „pozlátkem“, neopírá se o jednotu dobrého krásného a pravdivého, před tím, co není „pravé“.