2021/2

Příležitost

Anotace: 
To neznamená, že musíme jít (a doposud jdeme!) cestou rybářovy ženy – a zakrýváme si, že to skončí jednoznačně, ztrátou toho všeho, co nezaslouženě považujeme za samozřejmé.

Moudrost

Podnázev: 
(disentní stanovisko)
Anotace: 
To, co nevím, musí pro mne zůstat nevěděním. Moudrost je kombinací jistoty a pokory.

Metafyzika přirozeného světa

Podnázev: 
(součást rozsáhlejšího textu)
Anotace: 
Nebudu vést „spor“ o povahu přirozeného světa, ani s „patočkovci“, ani se strukturalisty, ani s nikým jiným. Nevidím nic lepšího, než o přirozeném světě svědčit.

Pravda a skrytost

Anotace: 
Není třeba soudit z toho, co víme; ale je třeba vědět, že nic, co se děje ve skrytu, není ve skrytu zcela. Porozumět tomuto aspektu pravdy znamená porozumět zvláštní dvojznačné povaze skrytosti.

Skutečnost, skutek, uskutečnění

Podnázev: 
(A Prozřetelnost navíc)
Anotace: 
Svůj předmět zájmu (skutečnost) zaměnili za něco z povahy zcela jiného: totiž za pouhou schopnost parciálního porozumění tomu či onomu. Ale nemůžeme zakrýt, že svými skutky se podílíme na uskutečňování skutečnosti. A nejsme na to sami.

Co je císařovo, císaři?

Anotace: 
Nesmíme a musíme, protože za nás (neodpovědné) rozhodují jiní? Proč zapomínáme na fakt, že celá naše moderní historie je postavena na předpokladu, že odpovědní jsme?