2016/3

Verze pro tisk

„Prase aby se v tom vyznalo“

Anotace: 
„Prase aby se v tom vyznalo,“ slyšel jsem nedávno v jednom z rozhovorů o dnešním světě. Tato věta asi leckoho napadá, když přemýšlí o tom, jak shrnout současnou situaci Evropana, který se dívá, jak je jeho kultura cíleně destruována a téměř vše mají v rukou ideologicky (černobíle) myslící lidé, kteří se vydávají za pragmatiky. Pokrytectví, neláska, sobectví, pohodlnost, neodpovědnost…

Když splývá konformita a mainstream

Podnázev: 
Realistická úvaha o aktuálním disentním postoji
Anotace: 
Konformita je vynucována, mainstream se nabízí. Za oboje se ale platí. Čím? Nesvobodou.

Kořeny protižidovských nálad v 19. století

Podnázev: 
aneb Systematika neznalosti dějin
Anotace: 
V polovině 19. století byl zrušen robotní systém – což se sice všichni učili, ale s jedinou konotací, totiž že tím byl definitivně „pohřben“ feudální systém. O co ale šlo? Do této změny byla velká část obchodní výměny prováděna naturálně v rámci panství, celek panství byl daňovou jednotkou, robotní systém byl systém naturálních daní. Co tato nová „vymoženost“ přinesla? Daně nyní platil každý a každý se tedy chtě nechtě musel z velké části zapojit do směny zprostředkované penězi, a to v míře dosud nevídané.

Protestantská obec a její dědictví

Anotace: 
Tyto skryté elity můžeme popsat ve třech či čtyřech osách: dosavadní víceméně skryté esoterické skupiny, které v katolických zemích existovaly, ale doposud hrály v Evropě omezenou společenskou roli (zpravidla se říká zednáři, ale není to přesné), židovské finanční elity a protestantské obchodní elity, které s těmi židovskými čile spolupracovaly, ale v mnohém si konkurovaly. Specifickou roli pak zde hrají programoví novoosvícenci.

Poslání, povolání a výzva

Anotace: 
Proč tolik lidí podléhá praktikám nejrůznějších sekt? Proč tolik lidí propadne islámské náboženské praxi? Protože jim to poskytuje oporu, na základě které mohou „odmítnout“ obraz evropsky fungujícího světa, vymanit se z něho. V pravém slova smyslu vymanit, protože to je ovládající obraz, který je v postavení pána našich životů.

Před člověkem je úkol

Anotace: 
Základní lidská otázka je: „Jak se to má se světem a co já sám se sebou (ve světě)?“ Předpoklad, že je to otázka stále aktuální, je jedna z mála jistot, které máme: se světem je to úplně jinak, než jsme si doposud mysleli.
Osobnosti: