Editorial

Verze pro tisk
Číslo: 

Dostáváte do rukou specifické číslo Revue Trivium, které je tematicky „zaokrouhlené“ číslo, do jisté míry „prázdninové", i když vychází na prahu podzimu.

Soustavně reaguje na současnou situaci ve světě i v Církvi a to tak, aby byl zachován co nejširší kontext, proto se některé články opírají o historické a myšlenkové sondy, které nám mohou poskytnout k tomuto porozumění oporu. Záměrně se přitom nezaměřujeme na teoretická východiska, ale na pokusy porozumět některým historickým souvislostem. Ale nikoli proto, abychom pochopili „logiku dějin“ jako odvíjejícího se řetězu příčin, naopak – jde o to, jak a v jakých výzvách se uplatňovalo to nové, v opozici ke „starému“, zajištěnému. Přitom se (samozřejmě s jistým zjednodušením) vzhledem k tématu zabýváme zejména kontinentální Evropou severně od Alp a Pyrenejí. Stále se vracející otázka „co mám dělat“ se tu dostává do nových kontextů.

V jistém smyslu je toto číslo Revue Trivium komponovaným celkem, více než jakékoli jiné, ale čtenáři se nemusejí obávat toho, že by se to stalo pravidlem. Chystané podzimní číslo se vrátí k původnímu časopisovému formátu.