2014/5

Verze pro tisk

Proč? Proto aby!

Podnázev: 
Communio 71 – zdraví
Anotace: 
Ptáme-li se „proč“, měli bychom hledat odpověď typu „proto, aby...“. Měli bychom se ptát na to, co „je“ tak, že to teprve bude, a skrze toto budoucí se nám teprve minulost (minulá, třeba i trýznivá přítomnost) stane pochopitelnou.

Obhajoba argumentace

Anotace: 
Nová apologetika ukazuje, že právě pravověrné křesťanství je nejlepším východiskem pro kladení otázek, protože naše vlastní zajištěnost vychází z víry samé, z daru, který jsme dostali. Pravá současná apologetika musí počítat s otevřenými otázkami, tj. s takovými, kde odpovědi teprve hledáme, ale víme, jak a čím se přitom máme nechat vést.

Charita

Anotace: 
Církev a s ní spojené instituce by měly jasně říci: budeme se starat o ty, kdo to potřebují, ale budeme to dělat proto, že jsou to naši bratři a sestry a tak, jak to odpovídá naší víře, a jestli tím porušujeme zákon, tak ať to posoudí ústavní soud, protože takový zákon je zvrácený a bere nám jednu ze základních lidských svobod, ba dokonce zakazuje dělat to, co je v jistém smyslu naší povinností.

Časopis Možnost o pohybu a nejen o něm

Anotace: 
Dej Bože, abych říkal to, co říkat mám, a smlčel to, co není k vyslovení, a abych dal své řeči prostor pro to, aby se radovala v tanci zdánlivě neúčelném.
Osobnosti: 

Ještě o přítomnosti a současnosti

Anotace: 
Vlastně je třeba po každém Heuréka!! tak trochu „přemyslet svět“, promyslet, jaký má tento nový vhled „vliv“ na náš obraz o světě. Vhled je primární, sebeverifikující, je nám „jasné“, o co jde, a poskytuje nám tedy východisko k tomu, abychom promýšleli syntetické, odvozené „názory“ na svět.
Témata: 

Metafyzika a pobabylonská řeč

Anotace: 
Jazyk po pádu samozřejmě v sobě není předurčen k blábolení – jsme kompatibilní s Bohem v tom, jak je řeč vůbec myšlena, a Bůh k nám mluví tak, že mu rozumíme, aniž bychom si jako muslimové museli myslet, že mluví arabsky.
Témata: 

Identita a změna

Anotace: 
Beru tvrzení „toto je“ vážně, protože je to základ metafyziky, ale na druhou stranu tvrdím, že tento myšlenkový postup má jen omezený obor platnosti co se týče kultury - a že to, „co se děje“, nejde bez následků vytlačit z racionálního světa.