Eliáš, Karel

Články patřící k této osobnosti

Pojetí osoby v občanském zákoníku

Anotace: 
Odkazem na „přirozené právo“ brát se o své štěstí (v §3 OZ) stát nezakryje, že v této věci není nijak nestranným aktérem, který „pouze“ garantuje základní „infrastrukturu“ pro soukromoprávní vztahy. Je tu doktrinálním hegemonem. Nic přirozeného ani přirozeněprávního v tom není.
Osobnosti: 

Občanský zákoník

Anotace: 
Dovedu si představit, že by podobnou úvodní pasáž (jako má občanský zákoník) měl mít i obecný zákoník o veřejném právu.
Osobnosti: 

Nahlédnutí do nového občanského zákoníku

Anotace: 
OZ vyložil, co jsou to lidská práva – a udělal to tak, že z toho mohou mít radost spíše konzervativněji smýšlející lidé. Za zákona a nad zákony je tu předpokládána základní vrstva přirozených práv a hlavně přirozeného „citu pro spravedlnost“, vycházejícího z hodnot, které zasluhují ochrany a jsou občanským zákoníkem chráněny.
Osobnosti: 

Identita a změna

Anotace: 
Beru tvrzení „toto je“ vážně, protože je to základ metafyziky, ale na druhou stranu tvrdím, že tento myšlenkový postup má jen omezený obor platnosti co se týče kultury - a že to, „co se děje“, nejde bez následků vytlačit z racionálního světa.