2009/1

Stopa slona

Podnázev: 
Mezi Petráčkem a Malým
Anotace: 
Zase jednou proběhla diskuse, alespoň v internetové podobě, a nešlo v ní o málo. Tentokrát proto není věcí tohoto článku psát o tématu, kterému je věnováno Salve 3/08 - Piovi XII. Naše téma je vzhledem k obsahu čísla zaměřené jen na jeden aspekt, který považujeme za výjimečně závažný; toho se týká i ostrá polemika, která vzápětí po uveřejnění tohoto čísla Salve proběhla na webu mezi Radomírem Malým a Tomášem Petráčkem.

Karel VI. Schwarzenberg, Torzo díla

Anotace: 
Ti, kdo se zabývají specificky českou teologií, začínají zpravidla po r. 1945. Je to pohodlné, ale je to nekorektní. I kdybychom vynechali Demla a Floriána je nezpochybnitelné, že jednou z postav, které se výrazně vtiskly do českého katolického myšlení byl právě Karel VI. Schwarzenberg.

Musí být křešťan konzervativní?

Anotace: 
Ti, kdo se zabývají specificky českou teologií, opomíjejí zpravidla exilové autory, protože prý byli v malém kontaktu s domovem. Je to pohodlné, ale je to nekorektní, leccos se k nám dostávalo z exilové literatury a leccos šlo překládat. Citovaný článek vyšel v časopisu L´Osservatore Romano v roce 1984, byl pro Teologické texty přeložen neuvedeným překladatelem z německé verze a vydán až v r. 1991. Přesto, že je asi pro většinu čtenářů jen obtížně dostupný, považujeme ho ale za velmi významný a hodný pozornosti. Revue Trivium je zaměřeno na českou teologickou publicistiku a k jeho roli patří též upozorňovat na texty, které by neměly upadnout v zapomnění.

Zásadní změna trendů?

Anotace: 
Příloha KT Perspektivy 25/2008 přináší na titulní straně článek Tomáše Machuly o rodině, ocitujme přesně jeho název: „Má instituce rodiny budoucnost? Otázka (pouze) pro euroamerickou kulturu.“ Objevuje se tu postoj, kterému se lidově říká „jsou věci, přes které nejede vlak“. Na stranách Perspektiv se objevil článek, který poněkud vybočuje z řady právě tím, že se zabývá rodinou jako daností a vlak euroamerické civilizace nechává, aby si jel po svých kolejích.
Osobnosti: 

Teologický obraz pastorace

Anotace: 
Materiály připravované Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského na každou neděli a následující týden a dodávané do kostelů diecéze jsou nazvány „Nedělní liturgie“ a kromě příslušných liturgických textů obsahují i krátké úvody k jednotlivým čtením, kromě toho „úvodní rámeček“(často citace z nějaké knihy zaměřené na pastoraci), „rámeček textů k zamyšlení“ a krátké „motivy“ k jednotlivým dnům v týdnu. Vycházejí ve stejném formátu a vnitřní úpravě již několik let a tak se doslova „nabízí“ k tomu podívat se do nich jako do jakéhosi „deníku“ arcidiecéze. Doufejme jen, že je někdo archivuje, protože katolická teologická knihovna je v archivu ke studiu nemá.

O jedné chybě Jolany Polákové

Podnázev: 
(ostatně o chybě velmi rozšířené)
Anotace: 
„Evropské národy postupně vytvořily na základě své historické zkušenosti tři verze nejvyšší hodnoty: Antické dobro (aghaton), křesťanskou lásku (agapé) a osvícenou svobodu (liberté)“. Tolik citace z textu J. Polákové na počátku 90. let. A autorka dále dodává, že další hodnotou, ve které dnes žijeme je „tvořivost“ (kreativita), ve které lze vidět syntézu předchozích. Krásné schéma. Skvěle vypovídá o zavádějících stereotypech a naivitě celé jedné (uplynulé) doby.
Osobnosti: 

Mezi Ratzingerem a Halíkem

Anotace: 
Prvním článkem v prvním čísle revue Trivium byl poukaz na diskusi, která proběhla na stránkách Universa mezi profesory Halíkem a Sousedíkem a čtvrté číslo se k tomuto tématu v podobném půdorysu vrací. Opakovaně jsem byl upozorněn, že vůči Halíkovi vystupuji negativně, předpojatě, musel jsem připustit, že moje zaujetí nejde vysvětlit jen tím, že je „symbolem“, že reprezentuje jistý typ myšlení. Leccos jistě „schytává“ zástupně, ale není část viny také na mé straně?