eklesiologie

Články patřící k danému tématu

Karel VI. Schwarzenberg, Torzo díla

Anotace: 
Ti, kdo se zabývají specificky českou teologií, začínají zpravidla po r. 1945. Je to pohodlné, ale je to nekorektní. I kdybychom vynechali Demla a Floriána je nezpochybnitelné, že jednou z postav, které se výrazně vtiskly do českého katolického myšlení byl právě Karel VI. Schwarzenberg.

Co prozradí poznámka pod čarou č. 139

Anotace: 
Téma eklesiologie není dobré začínat dřív, než si vyjasníme, jak rozumíme světu. Při troše sebevědomí pak nás budou zajímat mocnosti pekelné (pokoušejí se jí přemoci) stejně tak jako jásot nad tématem „lid Boží“. Se sebevědomím se pak od nahraditelnosti a „egalité“ lidu a Francouzské revoluce můžeme přeci jen vrátit ke královstvím Božímu, které má hierarchii a naše role je v ní dána, nikdo se nás neptá, zda jsme s ní spokojeni nebo zda ji nechceme reklamovat, jen jestli jsme obstáli nebo selhali
Osobnosti: