Spaemann, Robert

Články patřící k této osobnosti

Spaemann: Štěstí a vůle k dobru

Podnázev: 
Nesnažme se dělat dobro
Anotace: 
Ten, kdo se ptá otázkou „co mám dělat teď a tady“, je zároveň a právě v tomto aktu nositelem důvěry ve skutečnost světa, která je zcela nezávislá na té či oné manipulaci. I kdyby nás zrazovala všechna slova, která sdílíme s druhými, v této otázce se snažíme naslouchat hlasu, který nás vede a vede nás skutečným světem a naším skutečným životem. Právě zde máme východisko, které nám stále znovu a znovu ukazuje svět „moci“, svět ekonomické a mediálně manipulativní moci jako svět klamný. Otázka „co mám dělat teď a tady“ je skutečnou otázkou ve světě právě v okamžiku, kdy k ní překročíme od otázky „co mám dělat, aby…“, kdy se zřekneme projevů své vůle a svých (často zmanipulovaných) projekcí toho, co se má stát skutečným.

Spaemann, Löw: Účelnost jako filosofický problém

Anotace: 
Žádnou myšlenku vývoje nebo pokroku nelze založit bez lidského přesahu přes „skutečné“ – ke skutečnému jdeme antropocentrickou bránou a jsou jen dva způsoby, jak ji vysvětlit: je to brána nás samých – a pak jdeme ke sebezbožštění, a nebo je to brána toho, co je v nás obrazem Božím: a je to brána pokory.