encyklika Humanae Vitae

Články patřící k danému tématu

Spory o výklad koncilu

Anotace: 
V tomto smyslu je faktem, že po koncilu se z Církve triumfující stala Církev slabá, trápící se ve světě, ve kterém se nelze vyznat – ale není to skvělé? Nebo snad neplatí, že právě když jsem slabý, tehdy jsem silný?