universum

Články patřící k danému tématu

Universum 1/2011

Podnázev: 
(o roli nestranného pozorovatele z korektního světa)
Anotace: 
V polovině devadesátých let jsme se svým způsobem vrátili do normalizační doby let sedmdesátých, dnes se vracíme do let padesátých. Společnosti vládne přesvědčení, že elity ví, jak je to se světem. Etablují se noví inženýři lidských duší, svazačky dokonale přesvědčené o pravdě světa, kterou je třeba těm druhým, hloupějším, vnutit třeba násilím, ti všichni jsou charakterističtí pro tuto dobu, ale nejsou nejdůležitější, ani nejnebezpečnější.

Metafyzika, universum a moderní filosofie

Anotace: 
Můžeme používat rozum ve vztahu k celku stvoření, universu, jsme schopni to či ono ve smyslu svědectví o universu a jeho uspořádání pravdivě tvrdit. Jsme schopni ohledávat podmínky naší zkušenosti, vypovídat o souvislostech atd. Víme, že schopnost rozumu přiměřeně postupovat ve vztahu k universu nelze v žádném případě snižovat. Na druhé straně však nelze zapomenout, že bez moudrosti srdce a otevřené otázky po správném jednání ztrácíme celek metafyziky ze zřetele.