Monitor: svět katolickýma očima (dříve RCM)

Články patřící k danému tématu

Proč vůbec mluvit o lidských právech?

Anotace: 
Diskuse by měla být zásadní – o tom, že svoboda není parcelovatelná podle tak či onak naformátovaných lidských práv a už vůbec nemá smysl ji spojovat s tím, co prý vyplývá z „vývoje“ od horší společnosti k lepší, s glorifikací progresu a démonizací regresu; to kdykoli umožňuje ve jménu „pokroku“ komukoli oktrojovat jeho svobodu.