Kněžské bratrstvo sv. Pia X.

Články patřící k danému tématu

Oslavovat Boha

Anotace: 
Nesporně je legitimní oslavovat Boha tak, jak ho oslavovali katoličtí věřící po staletí – míněno samozřejmě do II. vatikánského koncilu. Ale to je asi tak vše, co je na celé věci jednoduché a nesporné.