Bible

Články patřící k danému tématu

Také Trivium čte Bibli

Anotace: 
O čtení Bible, které je chápáno jako společná věc, se v poslední době hodně píše, naposledy vyhlásil biskup Radkovský diecézní čtení Bible s rozpisem až do r. 2013. Veřejné čtení Bible je významné z mnoha hledisek, občas je někdo zakáže (nepovolí, jako by k tomu bylo třeba povolení), občas se někdo pohorší, protože zjistí, jak jsou biblické texty v dnešním světě „nekorektní“ atd. Trivium to přijalo jako výzvu. Tím spíš, že to je výzva, která umožňuje poodhalit čtenáři něco z vlastní myšlenkové kuchyně.
Témata: 

Josef a Mojžíš

Anotace: 
Kdo v sobě necítí ten zvuk praskajících desek, komu nepuká v srdci to, co jsme dostali od Boha, kdo si nedovede sám do sebe promítnout tento akt resignace na vlastní poslání spojený s destrukcí – ten nemůže rozumět rozdílu mezi odpuštěním Josefa Egyptského a smířením Mojžíše s hřešícími bratry, které vede.
Témata: