Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

V souvislosti s uvedením knihy Periferie středu se předmětem diskuse stalo vymezení témat Revue Trivium. Setkal jsem se s názorem, že je příliš úzké, čtenáři, kteří nejsou katolíci, se cítí tematicky tak trochu odstrčeni, teprve v rámci výběru textů nalézají celé skupiny článků, které nejsou zaměřeny na čistě „katolická“ témata. Jinak podobnou námitku formuloval J. Frei v dopise, který je předmětem dvou článků tohoto čísla. Parafrázuji: proč je vždy byť i skrytě přítomen odkaz na Magisterium – a proč nejsou dotaženy některé náběhy k deklaraci vlastního metafyzického východiska?

Odpověď je jednoduchá. Cílem Revue Trivium bylo ukazovat, jak se dají promýšlet jednotliviny tohoto světa, to, co se děje. Můj myšlenkový postup je možné v rámci těchto článků sledovat, je možné sledovat, do jaké míry je v některých tématech třeba odkazovat se k tomu „co věřím“ (nikoli „čemu“ věřím), do jaké míry ukazuji na jistou zkušenost se světem a kulturou a jak postupuji tam, kde se dovolávám elementárních postupů a faktů ve své povaze metafyzických, metakulturních. Z jistého odstupu se tak může „ukázat“ i vzájemný poměr a provázanost třech typů argumentace: argumentace založené na víře, argumentace založené na zobecnění zkušenosti a argumentace chcete-li „metafyzické“. Zároveň jsem se snažil demonstrovat, že je velmi výhodné pracovat s komplexní myšlenkovou materií na poměrně malém prostoru rozsahem limitovaných článků a „neteoretizovat“.

Revue Trivium se dočkalo publikace výběru podstatné části článků napsaných v období 10 let, a to přináší i otázku „jak dál“. Od zahájení práce na výběru do doby vydání vyšla dvě další čísla, to zatím poslední se zaměřením na individualitu povolání a prozřetelnost, tedy silně nakloněné právě k oné metakulturní (filosofické) rovině, o kterou si výslovně říká Jan Frei. Jak bude Revue Trivium vypadat dál? Nechystáme zásadní změnu, jen se pokusíme, aby napříště Revue Trivium tvořily různější články, a to jak tématicky, tak rozsahem. Nechceme se také napříště vázat na ustálenou podobu „čísla“, na které jsou čtenáři zvyklí. Máme předsevzetí, že jednou za čas „shrneme“ nějakou skupinu textů do jednoho celku s redakčním komentářem nebo úvodním syntetickým článkem. Změna technická nebude na čtenáře klást větší nárok, doporučujeme ale čtenářům možnost přihlásit se k odběru novinek. O širším záběru i rozrůznění forem se můžete přesvědčit již u příštího čísla. Doufáme, že tato změna neodradí naše pravidelné čtenáře.

(Máte-li zájem o knihu výběru z textů Revue Trivium „Periferie středu“, napište nám, při převzetí v Praze je její cena 250 Kč, jinak + poštovné)

K obsahu tohoto čísla:
Uveřejňujeme dopis od J.Freie a dvě reakce na něj. Nejdříve reakci na druhou část dopisu, která se týká východisek Revue Trivium, a pak dialogickou odpověď na prezentaci názorů E. Voegelina. Zajímá nás to, co se děje, z toho vycházíme, dění „držíme“, je to naše bezprostřední vazba na skutečnost. A v tomto smyslu jsou alespoň částečně zaměřeny i další články. Není zde již tak silná vazba na problematiku „budoucího“ jako v minulém čísle, zůstává však přítomná. Aktuální dění týkající se katolického prostředí je reflektováno ve dvojici článků o křížovnících a o jedné z priorit papeže Františka. Jde však jako téměř vždy o témata široce přesahující „církevní problematiku“.
Přejeme osvěžující a inspirativní čtení.