Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Rozhodli jsme se, že tímto číslem se s p.t. čtenáři Revue Trivium rozloučíme, alespoň na delší dobu. Několik článků, které se odkazují na to jak důležité je nekonat a v pravý čas spočívat se v tomto čísle nesešlo náhodou. Důvody jsou k tomu vnější i vnitřní – ale víme, jak je to s důvody, důvody si člověk vždycky najde. Nezavršili jsme nějaké „ucelené číslo“, nedosáhli jsme nějakého „hezkého“ počtu článků, jen nastal čas.
Okomentovali jsme z mnoha pohledů „experiment svět“, v Triviu zaznělo Ano a Ne jasně zformovaného postoje, opakovaně jsme se pokoušeli najít takovou myšlenkovou polohu, která nespočine v jistotě jednou dosažené syntézy tomismu a nesklouzne přitom do snadného myšlení založeného jen na prožitku, snažili jsme se ukázat význam tázání pro porozumění světu a Pravdě vůbec. A v srdci pukající desky, ty sem také patří.

Nastal čas nekonat a jak známo, svátek přichází nepozván, neohlášen. Kdoví, dá se očekávat, že stejně tak přijde den, který přinese povolání, úkol, výzvu. Zdali pro ni bude vhodná forma Revue Trivium, to se ukáže.

Zelený čtvrtek 2015
Josef Štogr