změna

Články patřící k danému tématu

Metafyzika a změna

Podnázev: 
(Jaká je podstata změny?)
Anotace: 
Co to vlastně je změna? Přeci to, že se „totéž“ ukazuje „jinak“, odpovídají tomisté. Nic proti. Ale jak „mám“, jak je mi k dispozici to, co je identické? Když je to jednou takové a jindy jiné? A jak vlastně víme, že to, co je pokaždé jiné, je totéž? Může se někdo zeptat – a odpověď je jasná, alespoň některým. Protože to podle vzoru Aristotela vymyslel Tomáš Akvinský.
Témata: 
Osobnosti: 

Ještě k manifestaci síly před Arcibiskupským palácem

Anotace: 
Celé úsilí Benedikta XVI. se dá interpretovat v tomto smyslu: jestli má II. vatikánský koncil nějaký jednoduše „ukázatelný“ smysl, tak nikoli v tom, že by po něm měl v Církvi „řádit“ nějaký jeho „duch“, ale aby bylo možné ukázat Církev jako rozumnou alternativu ve světě a pro svět, který se propadá do indiference.