svoboda

Články patřící k danému tématu

Sjednocená Evropa

Anotace: 
Dobrá vláda spočívá na optimalizaci jistého typu – na ignorující optimalizaci, která musí nutně abstrahovat od individuálních pravd a dober, a hlavně být schopna reakce na nepředpokládané stavy věcí. O povaze této optimalizace předem nic nevíme, stejně jako Japonci nevěděli o blížícím se zemětřesení a vlně tsunami.

Pojetí osoby v občanském zákoníku

Anotace: 
Odkazem na „přirozené právo“ brát se o své štěstí (v §3 OZ) stát nezakryje, že v této věci není nijak nestranným aktérem, který „pouze“ garantuje základní „infrastrukturu“ pro soukromoprávní vztahy. Je tu doktrinálním hegemonem. Nic přirozeného ani přirozeněprávního v tom není.
Osobnosti: 

Neutrální sekularita

Podnázev: 
(o svobodě myslet a daru víry)
Anotace: 
Svoboda je dar stejně jako víra, nikdo jsme si ji nevydobyli, ani nijak nezasloužili. Skvělý začátek pro budoucí přemýšlení o tom, co je to sekularismus. Skvělá příležitost si uvědomit, že svobody myslet bychom si měli vážit neméně než daru víry.

NE korektnosti

Anotace: 
Znáte společensky přijatelnou a korektní definici hajzla? Je to morálně flexibilní jedinec. Definice „morálně flexibilní jedinec“ vystihuje naši dobu. Přesunuje hodnotovou indiferentnost z hajzla na společnost.
Osobnosti: 

Kýč a nepřípadnost

Podnázev: 
(vlídná polemika s články Jiřího Kuba)
Anotace: 
V časopisu pro duchovní hudbu Psalterium začala vycházet série článků o kýči. Autor Jiří Kub má přitom jasné, pragmatické cíle: chce ukázat, že se můžeme a máme ptát na objektivní kriteria kvality uměleckého díla, jinak bude proces poklesu kvality hudební produkce v kostelech pokračovat…
Osobnosti: 

Klíčový spor o určitou neurčitost

Anotace: 
Integrální katolíci tvrdí, že neurčitost je významná právě ve svém vlastním obsahu, ale má hodnotový (a i jinak historicky daný) rámec; svoboda je svobodou k něčemu. Postmoderní manipulátoři naopak prakticky přeměňují tuto pozitivní (určitou) neurčitost na amorfní prostředí, které může kdykoli proměňovat významy, neskýtá oporu pro pojmenování atd. – a naopak, je základem pro pohodlnou „svobodu od všeho“, která je vlastně „vydaností čemukoli“.

Individuální svoboda?

Anotace: 
Jestli je dnes něco aktuální, tak je to otázka po smyslu osoby, smyslu individuálního života, který má svůj úběžník v Bohu – a měl by tedy být orientován tak, jak Bůh chce. A přínos všech změn v myšlení posledních století je v tom, že už nehledáme nějakou obecně platnou odpověď pro všechny, ale v čase se ptáme na individuální odpověď pro každou konkrétní osobu.

Homosexualita jako téma a pozadí, které nám uniká

Anotace: 
My sami jsme si již přijali do svého právního řádu prakticky totéž co Francouzi. Jen o tom nevíme a neprotestujeme. Podobné formulace obsahuje už americká ústava, ale tam je pořád ještě jasně daný metafyzický rámec, korektiv důstojnosti člověka (normality), důvěra v to, že práva člověka jsou přímo spojena s danostmi - jeho neměnnou přirozeností. Ale v dnešním sociálně-právním myšlení je přirozenost lidských práv vykládána jako „pouhý politický koncept“. O to tu jde, o nic menšího.

Étos

Anotace: 
Každý člověk by měl mít jakýsi úběžník jednání, bez ohledu na to, jestli je křesťan nebo je evropsky „bez vyznání“. Pokud bych měl vymezit co nejjednodušeji to, na čem bychom se měli shodnout (co by tedy mělo být „univerzální“), pak jde o dva požadavky: nebýt hajzl a nebýt přizdisráč. To první se nabízí takřka samo, to druhé ne – a ukazuje se, jak velký problém je, když na to zapomínáme.

Bohu dík za nejistotu

Anotace: 
Četl jsem v Teologických textech, že potřebujeme nově vypracovat pojem Boha tak, aby odrážel naši zkušenost se světě. Smál jsem se u toho, částečně hořce. Je to hegelovsky postavené na hlavu: Vždyť přeci jediné, co nám může pomoci, je opak: uvědomit si, že svět vůbec není „jistý“; nic není tak směšné jako včerejší samozřejmosti světa.