role intelektuála

Články patřící k danému tématu

Vystoupit ze stínu?

Anotace: 
Reflexe knihy „Teologie ve stínu, prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století“ Vojtěcha Novotného (Karolinum, Praha 2007). Autor se nesnaží příliš zakrývat, že stojí před problémem, jak vykročit ze stínu autorit, z jejichž vlivu se nedovede vymanit.

Universum 1/2011

Podnázev: 
(o roli nestranného pozorovatele z korektního světa)
Anotace: 
V polovině devadesátých let jsme se svým způsobem vrátili do normalizační doby let sedmdesátých, dnes se vracíme do let padesátých. Společnosti vládne přesvědčení, že elity ví, jak je to se světem. Etablují se noví inženýři lidských duší, svazačky dokonale přesvědčené o pravdě světa, kterou je třeba těm druhým, hloupějším, vnutit třeba násilím, ti všichni jsou charakterističtí pro tuto dobu, ale nejsou nejdůležitější, ani nejnebezpečnější.

Teologické texty - část I., samizdat

Anotace: 
Jak obstály samizdatové Teologické texty v zadání, které si samy daly? Nehledě na Mádrův nesporný dobový přínos je třeba klást otevřené otázky - a odpovědi na ně zdaleka nejsou jednoznačné

Rio Preisner a politická bezvýchodnost

Anotace: 
Vytvoření analýzy moderní a postmoderní doby je významné, ale pokud je jejím výsledkem deziluze a pasivita, někde se stala chyba. Nevíme, jak se vůbec vrátit ke konzervativní politice? To ale neznamená, že nás to zbavuje povinnosti přemýšlet o společenských problémech na pozadí sporu dobra a zla.
Osobnosti: 

Putna po dvaceti letech

Podnázev: 
O svěřených hřivnách
Anotace: 
Je stejný hříšník jako poslední naiva, který začíná lepit básničky o lásce. To, co ho odlišuje od jiných, jsou hřivny, nikoli nějaké jeho osobní vlastnictví, jen to, co on jako hříšník dostal ke správě. Hezky se to říká, ale pokud člověk vyslovuje „já“, pak k tomuto „já“ svěřené hřivny snadno přilepí jako nedílnou součást.

Myšlení kritické a konsensuální a význam interpretace

Podnázev: 
(Farní časopis jako zástupné téma)
Anotace: 
Kdo chce vydávat farní časopis, octne se v realitě, která ho může značně překvapit: jak široká jsou totiž očekávání, jaké představy kdo o farním časopisu může mít! Samozřejmě se v tom zobrazuje problematika dnešního pojetí farnosti vůbec, a naproti tomu ambice všech, kdo s tímto nečekaným mediem přijdou do styku, jejich úspěchy, sociální role atd…

Chvála disentu

Anotace: 
Rozdíl mezi disentujícím postojem a destrukčním postojem je zásadně odlišný. To druhé je třeba jasně odmítnout, toho prvního je třeba si vážit jako životodárné věci. Článek, který vymezuje postavení těch, kdo chápou nutnost institucí a zároveň hodnotu svobody.