občanský zákoník

Články patřící k danému tématu

Nahlédnutí do nového občanského zákoníku

Anotace: 
OZ vyložil, co jsou to lidská práva – a udělal to tak, že z toho mohou mít radost spíše konzervativněji smýšlející lidé. Za zákona a nad zákony je tu předpokládána základní vrstva přirozených práv a hlavně přirozeného „citu pro spravedlnost“, vycházejícího z hodnot, které zasluhují ochrany a jsou občanským zákoníkem chráněny.
Osobnosti: