nesamozřejmost

Články patřící k danému tématu

Nepřekvapivá nesamozřejmost (kultury)

Anotace: 
Jedni říkají druhým, že chtějí rozředit a ve světě zaprodat Církev, druzí prvním, že jsou fundamentalisté, kteří Církev ohrožují, protože ji staví do protikladu ke společnosti… A na nás je, abychom se pokusili najít jinou cestu, ne jako kompromis nebo „umírněné“ stanovisko, ale abychom dobře založili vztah Církve a kultury, aby bylo možno mluvit jazykem, který pojmenovává.