myšlení postmoderní

Články patřící k danému tématu

P. Tomáš Halík

Anotace: 
Na jeden z prvních článků v Revue Trivium odpověděl P. Tomáš Halík, že jde sice o celkem zajímavou argumentaci, ale vůči někomu zcela jinému, protože kritizované názory sám nezastává. A jaké tedy zastává?
Osobnosti: 

O víře, která nechce ztrácet čas diskutováním

Anotace: 
Tentokrát je třeba zvýraznit, že s trochou nejistoty začínám modlitbou: Bože, dej, abych dokázal vnímat, že i tohle máš nějak zahrnuto do svých plánů, že i tohle se nějak podílí na Tvojí oslavě… Název článku je převzat z podtitulu článku Marka Orko Váchy, katolického kněze a přednosty Ústavu etiky 3. lékařské fakulty, přírodovědce, a téma se ho přímo týká.

Kultura a postmoderní myšlení

Anotace: 
V revue Trivium se často objevuje slovo kultura, a to ve dvou významech. V širším slova smyslu je toto slovo používáno tak, jak je to běžné – velmi obecné až konfuzní označení toho, co není „samo sebou“, co by nebylo bez působení člověka. Obecně se toto slovo vymezuje jako „pěstování“, pečování o něco, ale také jako kolo a obíhat okolo něčeho (hezký obraz pro starost). Ponechme nyní stranou téma „příroda a kultura“, vrátíme se k němu v některém z dalších čísel Trivia. Nyní se zaměříme jen jedním směrem, totiž ke dvojznačnosti, s jakou je slovo kultura používáno vzhledem ke kultu.

Kde začít?

Anotace: 
Středověká reflexe člověka byla velmi hluboká, ale byla nutně navázaná na společenskou realitu té doby, beznadějně do svého výkladu člověka pojala status quo společenských struktur jako cosi neměnného. My se k ní můžeme v mnoha ohledech vracet pro inspiraci, ale pro porozumění člověku ve vztahu k druhým je pro nás přímo nepoužitelná.

Ekonomie dobra a zla? Hodnotová postmoderna.

Anotace: 
Přečetl jsem si knihu Ekonomie dobra a zla Tomáše Sedláčka, vlastně proto, že se mě na „ni“ ptalo víc lidí: „co si o tom máme myslet?“. Investoval jsem do ní tedy něco času. Postmoderní myšlení je ze strany katolíků zpravidla popisováno jako něco od začátku načichlého sírou, a tak hned na začátku spěchám s vysvětlením názvu: neznamená, že bych už předem tuto investici viděl jako ztracenou, zmarněnou. Naopak.