korektnost kulturní

Články patřící k danému tématu

Lefévristé

Podnázev: 
Mediálně vypjaté teologické téma
Anotace: 
Benedikt XVI. provedl zrušení exkomunikace několika biskupů a to se stalo předmětem vášní a diskusí – jen málo hlasů přitom dokázalo zachovat střízlivost. Ty byly ukončeny papežským listem biskupům „Pozitivní význam a meze zrušení exkomunikace čtyř biskupů FSSPX“. Revue Trivium přichází s tímto článkem nikoli proto, aby doplnila existující škálu pohledů – spíše se snaží položit otázky související se způsoby myšlení, které se při této příležitosti projevily.
Osobnosti: 

Katolická cesta

Podnázev: 
Vydavatel Václav Durych
Anotace: 
Liberálové se usmívají a mnou si ruce, protože podle jejich názoru časopisy jako je Katolická cesta jsou nekomunikativní, odstrašují čtenáře, nijak vážně nehrozí že by prolomily jejich téměř monopolní vliv na široký okruh čtenářů. Jenže mnohdy je významnější jeden hledající čtenář než masa těch, kteří se nechají manipulovat. A Duch vane kudy chce.
Osobnosti: