hudba

Články patřící k danému tématu

Liturgický prostor bez hudby?

Podnázev: 
Psáno pro Psalterium, časopis pro duchovní hudbu
Anotace: 
Svoboda vzniká tím, že na sebe bereme odpovědnost a přijímáme řád věcí. Nestanu se svobodnějším, když si budu moci sednout místo do lavice na židli, naopak je třeba se ptát, jestli se tím něco neztratilo. Moje aktivní účast na slavení eucharistie se nijak nezvýší, když si budu moci natáhnout nohy.

Ještě o přítomnosti a současnosti

Anotace: 
Vlastně je třeba po každém Heuréka!! tak trochu „přemyslet svět“, promyslet, jaký má tento nový vhled „vliv“ na náš obraz o světě. Vhled je primární, sebeverifikující, je nám „jasné“, o co jde, a poskytuje nám tedy východisko k tomu, abychom promýšleli syntetické, odvozené „názory“ na svět.
Témata: 

Hudba: jak se k sobě má harmonie a krása

Anotace: 
František se chová jako Pavel – zcela přirozeně – nebojí se, že by šlápl na hada, a pokud na něj šlápne, had mu neublíží, nebojí se ztroskotání lodi, protože pokud loď ztroskotá, on se zachrání: je veden naprostou jistotou – kdo se zcela vloží do hlásání evangelia, splyne s Pavlem: nebude již on, ale Ježíš. Ale to není cesta pro všechny. Je to jistě pro všechny inspirace, ale nikoli návod.