blog

Články patřící k danému tématu

Diskusní web Signály

Anotace: 
Co je to preevangelizace? Společnost deformovaná třiceti lety preateistické a čtyřiceti lety ateistické výchovy považuje křesťany za nebezpečné šílence. Pre-evangelizace je snaha o to, aby nás místo nebezpečných šílenců vnímali raději jako neškodné blbce.   Ale moc se to nedaří. Náš image totiž neustále kazí kverulanti a renegáti, kteří znevažují toto poctivé úsilí drtivé většiny opravdových křesťanů a odmítají jako neškodní blbci jednat.