Weber, Max

Články patřící k této osobnosti

Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti

Anotace: 
Zajímá-li nás kultura, základní otázka vždy má znít „co bylo ve správný čas na správném místě a za správných podmínek“. Děje musí mít pochopitelný základ, i když ten není „dostatečný“ k tomu, aby se něco událo. Ještě je důležité … aby se to při splnění podmínek skutečně událo (!). Sledujeme pak události jako to, co nastalo, protože to nastat mohlo (ale nemuselo).