Peroutka, Ferdinand jr.

Články patřící k této osobnosti

Hledá se konzervativní časopis

Anotace: 
Důležité je, čím je konzervativní „nechuť ke změně“ motivována. Pokud je motivována pouhou snahou o zachování statu quo, strachem ze změny atd., pak jde o postoj nesporně nezdravý, umrtvující, odpudivý, a každý katolík by měl takový oportunní konservatismus odmítat, protože v jistém smyslu jde o klanění se světu v podobě, která nám „vyhovuje“, jde o snahu vzepřít se Duchu, který je „život“ a tedy změna.