Grün, Anselm

Články patřící k této osobnosti

Anselm Grün v Te Deum

Anotace: 
Jsoucno není indiferentní, neutrální. Jen se Weberovi a jeho následovníkům podařilo, že jsme na to zapomněli, že jsme přijali jeho „metodické řešení indiferentnosti světa“, že jsme přijali Jungovo řešení indiferentnosti ne-vědomí a jeho obsahů, že jsme přijali ekonomické řešení indiferentnosti ve statistickém hodnocení produkce a směny