Grin, Alexandr

Články patřící k této osobnosti

Pravda a skrytost

Anotace: 
Není třeba soudit z toho, co víme; ale je třeba vědět, že nic, co se děje ve skrytu, není ve skrytu zcela. Porozumět tomuto aspektu pravdy znamená porozumět zvláštní dvojznačné povaze skrytosti.