Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Redakční komentář

Po necelém roce znovu vychází Revue Trivium. Z pochopitelných důvodů jsem nechtěl, aby se tento časopis stal přehlídkou článků na téma „co se to zas v Římě děje“ – neodpovídalo by to jeho zaměření, ale jen těžko by bylo možné tomu zabránit. Papeži Františkovi a pokusům o interpretace jeho názorů jsem se ale věnoval jinde*).

Také jsem si kladl zásadní otázku, zdali neřeším především problém svůj:
V něčem je to jistě problém můj. Po Benediktovi, který mi byl v mnoha ohledech blízký, se zdá, jako by se vše zvrátilo ve svůj protiklad. Jistě je v tom něco mé vlastní ambice, a dělalo by mi dobře, kdyby mi „doba dávala za pravdu“, ale kdo ví, jak to je a zdali mi doba za pravdu nedává. Jako přiměřené mi tedy připadá příliš se nezabývat tím, co František dělá a píše, a zajímat se „o své“, přijmout to vše, co se děje s pokorou člověka, který nemusí „vědět jak to je“. Mimo jiné to je odkaz Benedikta XVI.: nemít vše pod kontrolou, jen se tázat – pravými otázkami v pravý čas.

Z tohoto důvodu obsahuje toto číslo pouze jeden článek přímo se týkající papeže a to reakce na interpretace Františkovy role podle M. Glasera. Jinak se toto číslo Revue Trivium zaměřuje spíš na představení rozsáhlejších autorských výkladových textů vzniklých v poslední době resp. jejich částí. Text o knize Štěstí a vůle k dobru se snaží překonat „jednoduchá“ a hlavně zastaralá schémata používaná v oblasti etiky a vytvořit širší interpretační rámec, ve kterém lze alespoň částečně porozumět aktuálnímu dění a nárokům na nás kladeným. Text o vertikále, horizontále a temnotě vznikl pro účely přednášky na kolokviu Stavební fakulty ČVUT, je obhajobou a výkladem metafyzických (meta-kulturních) daností. Vzhledem k jeho rozsáhlosti uvádíme jen jeho obecný úvod a odkaz na celý text. Text o vědě a technice je reakcí na knihu J. Ratzingera „Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur“, resp. na její úvod z pera Marcella Pery a byl napsaný pro Možnost. Článek Obraz je pak interpretací přínosu V. Flussera k porozumění obrazu a v jistém smyslu na předchozí článek navazuje.
Celkově jde v tomto čísle o zřetelný a cílený odklon od kritických článků, zaměřených na časopiseckou a knižní produkci na české „teologické scéně“ směrem k vytváření vlastních interpretačních rámců. S roční přestávkou nutně přišlo i jisté přehodnocení významu a nasměrování vlastní práce.

Z postu šéfredaktora revue Psalterium odešel po několika letech Jiří Kub a tomu je věnovaný poslední článek tohoto čísla.

Pozn. *) V mezičase jsem věnoval tomuto tématu celé číslo časopisu Možnost 125,
( http://moznost.info/moznost/moznost-125-jaro-leto-2015 a řadu článků v jiných časopisech nebo příležitostných textů. Například Benedikt XVI. se nebojí označovat věci pravými jmény a volá k odpovědnosti (napsáno pro časopis Psalterium), Ztráta dobrého života (Možnost 125, článek o Františkově encyklice), Papež multikulti a čekání na Karla (psáno pro Korunu Českou). Do čeho vstoupil František (Možnost 125), Jak rozumět Františkovi (Možnost 125), Trefit to podstatné (Možnost 126), Nový Humanismus (dosud nepublikováno) a další.