Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Toto číslo Revue Trivium bylo ohlašováno s tím, že bude komentovat dění okolo papeže a to, jak se ve světě a papež do světa „staví“. Nakonec jsme se po úvaze nedotkli témat nejvíce diskutovaných (rodiny apod.). Zvolili jsme témata obecná, která jen „nastavují zrcadlo" z té či oné strany, tak jsou zformovány čtyři úvodní články tohoto čísla. Ale nemusí jít jen o Vatikán, papeže a jeho mediální strategii a „Svět“ s velkým S. Stejný boj se odehrává i v malém, okolo nás, a proto v protikladu (či spíše komplementárně) k úvodní části obsahuje toto číslo Revue Trivium dva články o úvodnících časopisu pro duchovní hudbu Psalterium.
Ostatní témata jsme odložili na příště s vědomím, že možná poněkud „zestárnou“. Nevadí, domníváme se, že méně je v tomto případě více.

J.Š.