Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Nový ročník Revue Trivium 2014 začínáme avizovaným pohledem do četby, jsou to tři zcela odlišné sondy: dlouho odkládaná reflexe časopisu Communio, „tradičně“ katolický Spaemann a antikatolický Charles Seif. I tematicky je to zajímavé: moudrost, účelnost a nula – prázdnota. A navazujeme dvěma články, které se týkají majetku a peněz – jednak v pojetí nového občanského zákoníku a papežských encyklik, ale také v knize, kterou napsal vydavatel tohoto časopisu. Závěrečné dva články pak jsou „časové“. První informuje o aktuální konferenci, která proběhla v Plzni a která otevřela téma „antimainstreamové“ generace, která vystoupila s programovým časopisem Řád na konci první republiky. Druhý článek přináší superaktuální úvahu o Petrovi a Pavlovi a tématu hudby a harmonie v textech papeže Františka. Tento článek nemá být reakcí na exhortaci Evangelii gaudium, jen se na dvou zlomcích Františkových textů zabývá tím, co je krásné, a hudbou jako zněním. Nové nelze opečovat jinak, než že se mu otevřeme – ale neměli bychom se přitom otevřít „čemukoli“, tedy i tomu, co je staré a „osvědčeně neplodné“.
Na minulé Revue Trivium jsem dostal několik reakcí, doufejme, že alespoň něco se „urodí“ i v takové formě, která bude publikovatelná.
Konec roku 2013