Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 
Témata: 

V čísle jsou uveřejněny dva texty, týkající se hudebního doprovodu poutní mše sv. kterou v Boleslavi celebroval papež Benedikt XVI. První z nich se snaží o celkovou reflexi kontextu, druhý je aktuálním vhledem do diskusí, které následovaly a nereaguje již na události po 24.10.2009. Tyto články nemají shrnovat vše, co se v souvislosti s touto věcí událo a co následovalo, ale mají být pouze jednoznačně vymezeným vstupem – ilustrací přístupu k věci samé.
***
Zabýváme se zde dvěma časopisy – Teologické texty a Salve. Na stránkách Trivia jsme doposud mohli nalézt rozpaky nad redakční prací v Salve (Salve 3/07 v Triviu 2008/1), již jednou jsme pak pochválili redakční práci, i když jsme se kriticky vymezovali vůči některým článkům (Salve 2/08 v Triviu 2008/3)., Tentokrát jsou oba články o Salve 1/09 a Salve 2/09 co se týče redakční práce v zásadě pochvalné, i když vlastní obsah druhého z nich je v převážné míře určen hravě sarkastickou kritikou článku Tomáše Machuly. To kontrastuje s celkovým vyzněním opakovaně avizované závěrečné části kritického zhodnocení působení časopisu Teologické texty. Nelze se ubránit srovnání těchto dvou periodik – to vyznívá vůči TT víceméně tragicky.
Po uzávěrce jsme dostali dva texty, které doplňují Salve 2/09 a jsou vystaveny na webu, těmi se budeme zavírat samostatně.
***
Opakujeme ale, že celkový rozbor TT jako projevu katolického disentu a následně časopisu, který měl zajímavou roli při integraci (a nebo neintegraci) některých exilových myšlenek a skupin do českého prostředí, je samozřejmě věcí potenciálně rozsáhlého monografického díla, není možné ho provést v rámci tohoto časopisu a nebylo to ani naším cílem.
***
Vzhledem k předchozím zkušenostem čtenářům nechceme nic slibovat, z našich redakčních plánů jen naznačujeme, že chystáme „Výkladový slovník triviální“, v některém příštích čísel by měla být zveřejněna vybraná část.