Ohlasy

Verze pro tisk
Anotace: 
Neuvádíme zde ty, kdo jsou nějak osobně vázáni na autory nebo okruh vydavatele. Těší nás, že i tak můžeme uvést alespoň dvě (mírně zkrácené) reakce z obou stran názorového spektra. Co může být větším úspěchem?
Číslo: 

Laudetur IHS!
Děkuji za zajímavý odkaz na stránky Trivia. Zatím nemám bohužel čas nějak obšírněji reagovat na článek o Te Deu, respektive mém editorialu, nicméně si dovolím učinit dvě stručné poznámky: 1) Editorial v TD je poměrně krátký a já jsem jej proto pojal ve stylu glosy. Nepřipadá mi tedy zcela fair vytýkat tomuto žurnalistickému útvaru, že nesplňuje podmínky kritického rozboru či podrobné recenze. 2) To, že je slovo "militantní" (v textu
o TD) používáno s lehkým pejorativním nádechem, svědčí bohužel o myšlenkovém posunu v katolickém prostředí za poslední desetiletí. Jedním z titulů Církve je totiž Ecclesia MILITANS - Církev bojující (militantní). Shledává-li to někdo vadou, pak by se možná měl nad svým pojímáním Církve zamyslet. Ještě jednou děkuji. S Pánem Bohem.
Martin R. Čejka

Díky
– ta polemika je zajímavá (byť mne párkrát "domýšlí" a interpretuje poněkud nekorektně) a jistě podnětná a kdybych měl více času, rád bych v ní pokračoval; proč je nepodepsaná?
TH
(Tomáš Halík)

Takže zpropadený čas, nebýt času (nebo jeho nedostatku) už by se nám polemika – skutečná polemika docela rozeběhla. Ale ono se to jistě povede – dá-li Pán (pán všeho a tedy i času).
Zbývá ještě poděkovat za všechny pozitivní reakce a přání a znovu zdůraznit – všechny články, které nejsou podepsány, jsou články vydavatele.