2020/1

Josef Štogr Jinoch

Anotace: 
/Nemůžeme vědět, co je malé a co velké v měřítku dění./ Novela je literární útvar, který se liší od románu – to je jediné, čeho se zde můžeme zachytit předem, protože na samém začátku textu je deklarováno, že nejde o nic víc než o literární stylizaci. Do jaké míry ale skutečně o stylizaci jde? … Je to kniha o andělech, o prozřetelnosti, o důvěře v řeč a dění, o literatuře a o tom, co je svědectví a prorocké poslání, je to o očích ženy a v posledku je to kniha o modlitbě: dá se pro toto vše najít vůbec nějaká jiná jednota než literární? Je to představitelné? Literatura je o neočekávaném, ale možném, je otevíráním se budoucímu, které přichází tak, že se nám otevírá v překvapivém i v tom, co přirozeně vplývá do našeho vědění – nevědění.

Chvála a obrana řeči

Podnázev: 
Avízo na připravovanou knihu
Anotace: 
Nejlepším avízem je přinést několik ukázek z připravovaného textu.

Knihy Jakubovy

Anotace: 
Nobelova cena za literaturu? Polská spisovatelka píšící o Polsku v době, kdy Polsko sice bylo Polskem, ale na jiném území než dnes? V knihovně jsem si půjčil tlustý špalek s názvem Knihy Jakubovy.

Milan Glaser a odsouzení nominalismu

Anotace: 
Co mám po přečtení dělat? Mám psát na zdi „nominalismus je vůl“? Mám jít na demonstraci proti nominalismu?

Bohdan Chudoba

Anotace: 
Opravdu by se nenašel nějaký intelektuální katolický časopis, který by vydal „chudobovské“ číslo? Ozvěte se, rád do něj napíšu příspěvek.

Mám já tohle zapotřebí?

Anotace: 
„K tomuto rámci se pojí další důležitá úvaha ohledně budoucnosti nových generací, které již pochopily, že dostanou za dědictví svět poměrně zruinovaný.“