2018/4

Verze pro tisk
Tištěná verze: 

Chvála pojmenování

Podnázev: 
Na okraj klastrové teorie umění
Anotace: 
To, co ukazujeme prostřednictvím klastrů, je jen aktuálně typické. Jde o abstrakt, na němž se dá ukázat ta či ona souvislost – ale o čem se nedá natvrdo, tedy maskulinně říci „takto to je“ nebo „toto je“.

Role autora a proces individuace

Podnázev: 
Ukázky z příspěvku pro VI. sjezd historiků umění pořádaný Uměleckohistorickou společností dne 20.9.2018
Anotace: 
Budoucí má v sobě nelehkou hádanku, protože je otevřeno naší svobodě: svobodě přitakat a svobodě se mýlit, selhat. Budoucí s jakousi vlídnou pokorou přijímá naše selhání a vtiskuje je do skutečnosti, tak, že jsou přijatelná v kontextu nového.

Masaryk a Československo

Anotace: 
Žádný systém institucí nemůže vzniknout na základě hlasování. Pro aktéra je pak klíčové přitakat tomu, co se děje – a to tak, že napomáhá nepravděpodobnému, ale možnému.

V odpovědi jde o hodně. Pokud se tážeme.

Podnázev: 
Mlčeti zlato?
Anotace: 
Nic z toho, co daná „zpráva“ nese jako obsah sdělení, nemusí být výpověď o skutečnosti, naopak, poučený čtenář předpokládá, že je to mediální výstup, tedy to, co vytváří cílený mediální obraz o skutečnosti.
Osobnosti: 

Dobré povětří!

Podnázev: 
Salve 1-2/2018, AL a osvobodivá představa divadla
Anotace: 
O přijímání znovu sezdaných tu přeci jde až ve druhém a nebo třetím plánu. Tohle téma je především využito k útoku na řeč, na slova, která mají obsah, na slova, která mnozí považují za závažná. Je to útok na ty, kteří důvěřují řeči, v níž má smysl se ptát a naslouchat, v níž má smysl poselství, otázky a odpovědi na ně.