2017/5

Verze pro tisk
Tištěná verze: 

Profesoři Sousedík a Halík

Anotace: 
Je skutečně nadějí člověka pokrok, změna k lepšímu? Nebo je naopak nadějí člověka to, co přesahuje každého jednoho člověka i svět? Na tom stojí a padá spor mezi jedněmi a druhými, ale vůbec to neznamená, že by se jen tím řešil problém dějin a dějinnosti.

Proč číst Jana Hertla?

Anotace: 
Liberalismus je ve své povaze mocensky nejistý, skrývá svoji čistě mocenskou povahu, stojí a padá s averzí proti tomu, co ho překračuje v duchovním smyslu. Jeho anti-křesťanství je součástí jeho identity.

Reakce čtenáře

Anotace: 
Ona pýcha myšlení, která se projevuje v racionální teologii i ve vědě, nahrává všem, kdo vůbec nevěří v nějaké „veřejné“ diskuse, kdo pracují ve skrytu, gnostikům.

Proč vůbec mluvit o lidských právech?

Anotace: 
Diskuse by měla být zásadní – o tom, že svoboda není parcelovatelná podle tak či onak naformátovaných lidských práv a už vůbec nemá smysl ji spojovat s tím, co prý vyplývá z „vývoje“ od horší společnosti k lepší, s glorifikací progresu a démonizací regresu; to kdykoli umožňuje ve jménu „pokroku“ komukoli oktrojovat jeho svobodu.

V čem je scholastika ideologií

Anotace: 
Ideologie poskytuje závazné návody na porozumění světu. Jeví se jako pokus o „útok na věc samu“, pokud je zpochybňován i jen sebemenší element jejích výchozích premis. Ideologie je ze své povahy nepřezkoumatelná, protože je založena na konstatováních, za jejichž zpochybnění jakéhokoli provinilce automaticky sankcionuje.

Člověk je bytostí příslibu

Anotace: 
Fuchs zbytečně opakuje argumentace proti těm, „kdo staví jen na zkušenosti“, bojuje na dávno opuštěném bojišti. Opakuje všechny figury, které jsou stejně aktuální jako mazurka nebo obkročák. Koho dnes zajímá materialistický výklad světa? Podstatné je, jak se mohou ti, kdo nechtějí přitakat ničemu, otevřít příslibu, jak mohou přijmout to, co je překračuje.