2017/3

Verze pro tisk

Agendy a pravda

Anotace: 
Z meta-situační analýzy dění se nesměřuje k pravdě jako obrazu skutečnosti, naopak, pravdivým se stává to, co se v rámci agendy uskutečňuje, stává skutečným. Ale není to věc „veřejné diskuse“ a „veřejné akceptace“, jak se prezentuje současný svět, naopak, agenda se nezakrytým předmětem diskuse stát nemá, jinak by ztratila svůj smysl.

Svévolníci a ti druzí

Anotace: 
Pouhá přítomnost, tedy úplnost toho, co již je, je ze své povahy totalitou, je tím, co je – ale jen ve velmi omezeném, násilném smyslu, protože tomu, jak jsme, upírá budoucnost. Proto získalo slovo totalita (úplnost) ve společenském smyslu negativní význam.

Kam kráčíš, Monitore?

Anotace: 
František Gellner vidí, že žití je záhadné, v aktualitě je možné rozehrávat tuto záhadu alespoň tak, že „den po dni zvolna utrácíme“. Co nabízí Monitor? Jak prolamuje tuto každodennost směrem k věčnosti?

Podruhé o RCM

Anotace: 
Práce není „zaměstnání“, práce je to, čemu se člověk cílevědomě věnuje, čím naplňuje svůj život. Benedikt XVI. to napsal jednoznačně: Bůh má pro každého individuální úkol, každý člověk je profét. A má se ptát na to, jaká je jeho „profese“ ve smyslu povolání; to, co dělá a čemu se věnuje, by mělo především vyplývat z naslouchání hlasu.

Proč doporučit Možnost?

Anotace: 
Dnešní blábolivá doba má svůj předobraz a v dějinách se střídají období, ve kterých se na piedestal staví sumy odpovědí tak dlouho, až všichni zapomenou, na jaké otázky měly tyto odpovědi odpovídat, a pak období, která vůbec podceňují otázky i odpovědi, a vše se propadá do chtění a dychtění.

Dvě varianty zápisu o

Anotace: 
Když se píše o „nic“ dvěma rozdílnými způsoby, dá se tvrdit, že se píše o tomtéž?