2016/4

Verze pro tisk

Tázání jako klíč

Podnázev: 
Vrána nemusí k lišce dolů, aby ji mohla ukázat, že létá (perské přísloví, volně přeloženo). K tomu, abych ukázal tázání jako otevřený proces, musím ho jen ukázat jako otevřený proces.
Anotace: 
„Asi se dožijeme nepěkných věcí,“ říká si teď kde kdo a zároveň si uvědomuje, že jeho možnosti jakkoli zasahovat do běhu věcí jsou omezené, ba až žádné. Nesdílím takovou pesimistickou představu. Mohu se ptát „co mám dělat“ a jednat pak podle odpovědi, kterou si ve vší vážnosti dám – a to bez toho, abych kalkuloval, jaké má takové moje jednání „dopad“.

Boží lid jako příklad

Anotace: 
Nejde mi o polemiku, dialog. Jedinou možnou odpovědí je snaha ukázat věc na jednom konkrétním příkladu (tématu) tak, aby bylo jasné, že věci nějak „JSOU“ a je „jedno“ kdo má jaké „názory“.

Neházel bych to jen na Španěly a Portugalce

Anotace: 
Proč je to tak jiný svět? Co to tam ti Španělé a Portugalci vlastně provedli? Jak to, že Evropa žije jinak, jiným sebevědomím? Jak to, že se jihoamerické elity formují úplně jinak? Co je to za selhání? Jistě můžeme ukázat, že se zde rodily mimořádně silné a kruté zednářské režimy, ale proč se zde mohly zrodit? Zjevně proto, že zde už odedávna byl „boj o moc“ něčím zcela jiným než v Evropě.
Osobnosti: 

Carl Schmitt

Podnázev: 
Římský katolicismus a politická forma
Anotace: 
Katolicismus není antitezí k ničemu ze světa. Dá se najít celá škála pokusů vysvětlit katolicismus ve vztahu teze, antiteze, syntéza a všechny spočívají na obecném pojmu „příroda“ v  technikou a průmyslem podmaněné zemi. Zopakujme si: princip teze, antiteze a syntéza je vzat z interpretace přírody jako předmětu přírodní vědy. Dnes je to vše chápáno jako naprostá samozřejmost, ale podstatě katolicismu je samotný pojem „přírody“ zcela cizí.
Osobnosti: 

Anselm Grün v Te Deum

Anotace: 
Jsoucno není indiferentní, neutrální. Jen se Weberovi a jeho následovníkům podařilo, že jsme na to zapomněli, že jsme přijali jeho „metodické řešení indiferentnosti světa“, že jsme přijali Jungovo řešení indiferentnosti ne-vědomí a jeho obsahů, že jsme přijali ekonomické řešení indiferentnosti ve statistickém hodnocení produkce a směny

Metafyzika místo editorialu

Anotace: 
Postupně jsem tak vytvořil základ, do kterého mohlo, trochu heuristicky, proniknout to podstatné: hledám vztah mezi tím, co je pravidelné a tím, co je nepravidelné. Mezi tím, co máme k dispozici a tím, co je nám jen ukazuje a co k dispozici nemáme. Hledám vztah tj. nemyslím si, že svým popisem rozšířím oblast toho, co je pravidelné.