2016/2

Verze pro tisk

Hledá se konzervativní časopis

Anotace: 
Důležité je, čím je konzervativní „nechuť ke změně“ motivována. Pokud je motivována pouhou snahou o zachování statu quo, strachem ze změny atd., pak jde o postoj nesporně nezdravý, umrtvující, odpudivý, a každý katolík by měl takový oportunní konservatismus odmítat, protože v jistém smyslu jde o klanění se světu v podobě, která nám „vyhovuje“, jde o snahu vzepřít se Duchu, který je „život“ a tedy změna.

Co máme dělat se svou modernitou?

Anotace: 
Co máme dělat se svou modernitou? Odpověď je nabíledni: v té míře, v jaké je součástí nás samých, je třeba jí přitakat. I kdybychom se jakkoli vztahovali ke středověku nebo k jakékoli jiné době, neumíme to jinak, než jako moderní lidé, kteří v jiné době vidí to, co sami nemají. Je třeba přitakat – a ptát se „co s tím“. Ptát se „co mám dělat“. Ale hledání odpovědi není snadné, je individuální věcí. Bůh nechce od všech, aby dělali totéž. To by ke svému obrazu stvořil mravence, ne člověka.

Obtížnost bohatství?

Anotace: 
Co vlastně bohatý mladík chce? Ptá se, jak vejít do Království. A Ježíš mu nedává nějakou obecně platnou odpověď, použitelnou pro „všechny bohaté“. Bohatí to mají těžké – ale proč? Podle mne je smysl odpovědi v tom, aby bohatý méně „chtěl“. Bohatí totiž chtějí mít věci okolo sebe pod kontrolou a chtějí proto mít i cestu do nebeského království pod kontrolou. Ale to nejde.

Současné pokusy o interpretaci Evangelia

Podnázev: 
OIKOIMENH 1993, poprvé vydáno na konci 60. let
Anotace: 
Má smysl se zabývat desítky let starým kritickým výkladem protestantských teologů poloviny 20. století? Může to být překvapivé, ale odpovídám ano: může nám to přispět k porozumění tomu, co se dnes děje.
Osobnosti: 

Měřiči a ti, kdo počítají

Anotace: 
Počítání v kontraktu a vlastnictví jako by bylo něco jiného než měření – není totiž třeba, aby bylo cokoli měřeno – sama matematika vlastnictví už je stejně abstraktní a přitom účinná jako matematika sama. Počítání je čisté ovládání a pokud pracujeme jen s čistými čísly vlastnictví, nepotřebuje už ani stvoření, ani jeho stín, redukovanou „přírodu“, nepotřebuje nic než výkon moci, kdykoli uplatnitelnou vůli, zaměřenou do světa. Vůli, která mění jakoukoli pozici ve světě na „dispozici“.