2016/1

Verze pro tisk
Tištěná verze: 

O co se snaží Milan Glaser?

Anotace: 
Jsou tu popsány dvě skupiny těch, kdo Františkovi nemohou rozumět. První jsou „liberálové“, kteří hledají změnu u jiných a sami jsou přesvědčeni, že jsou nositeli této změny. Druzí jsou konzervativci, kteří popírají změnu vůbec. Ale v čem se ti a oni podle Glasera mýlí? Liberálové se prý mýlí, když si myslí, že František jde „víceméně“ jejich stopou, a konzervativci se prý mýlí, když si myslí že František je radikální reformátor, tedy v jejich očích spíše de-formátor.

Spaemann: Štěstí a vůle k dobru

Podnázev: 
Nesnažme se dělat dobro
Anotace: 
Ten, kdo se ptá otázkou „co mám dělat teď a tady“, je zároveň a právě v tomto aktu nositelem důvěry ve skutečnost světa, která je zcela nezávislá na té či oné manipulaci. I kdyby nás zrazovala všechna slova, která sdílíme s druhými, v této otázce se snažíme naslouchat hlasu, který nás vede a vede nás skutečným světem a naším skutečným životem. Právě zde máme východisko, které nám stále znovu a znovu ukazuje svět „moci“, svět ekonomické a mediálně manipulativní moci jako svět klamný. Otázka „co mám dělat teď a tady“ je skutečnou otázkou ve světě právě v okamžiku, kdy k ní překročíme od otázky „co mám dělat, aby…“, kdy se zřekneme projevů své vůle a svých (často zmanipulovaných) projekcí toho, co se má stát skutečným.

Vertikála, horizontála a temnota

Podnázev: 
Úvod rozsáhlejší přednášky
Anotace: 
Kultura je to, co se proměňuje, co má svoji historii. Ale některé danosti mají metafyzickou povahu, a pro ty, kdo se tohoto slova bojí, řekněme „metakulturní“ podobu. Tuto tezi budu držet a ohledávat metakulturní skutečnosti, ze kterých můžeme vycházet při porozumění základním prvkům architektury, ke kterým patří schody a žebřík. Spor tu není veden o „úhlavní“ pojmy, které vzbuzují na mnoha stranách zlou krev, jako je dobro a pravda. Stačí, že naše vertikalita a horizontalita v sobě implicite obsahuje ono „nahoře a dole“, ke kterému se dá stoupat nebo klesat po schodech a nebo lézt po žebříku.

Co s vědou a technikou?

Anotace: 
Marcello Pera shrnul v předmluvě k Ratzingerově knize „Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur“ problém, který otevřel Galileo: jak nakládat s neshodami mezi tím, co obsahuje Písmo, a tím, co poznáváme skrze přírodní vědy?

Obraz – co se můžeme naučit od Flussera

Podnázev: 
Vilém Flusser, Za filosofii fotografie
Anotace: 
Flusser upozorňuje na hrozbu, kterou obrazy přinášejí v okamžiku, kdy se stávají „skutečnější než skutečnost sama“. Pokud obrazy přestávají být ohledávány v procesu imaginace, pokud přestanou sloužit jako cesta ke světu, svým původem nedosažitelnému racionalitou, pak takto „pomýlený vidoucí“ přestává být vidícím. V pravém smyslu už „nevidí“ svět, naopak promítá obrazy do světa. Uvízne v nich, stávají se pro něj světem samým, stávají se pro něj skutečnějšími, než svět.
Osobnosti: 

O jednom odchodu

Anotace: 
Časopis Psalterium opustil jeho dlouholetý šéfredaktor a „tahoun“. V jistém smyslu tak tento časopis ve své stávající podobě „končí“, protože v  rukou Jiřího Kuba (a s přispěním dlouhou dobu spolupracující redaktorky Jarmily Štogrové) se stal výrazným a nezaměnitelným kulturním časopisem zdaleka přesahující význam speciálního periodika určeného pro zájemce o duchovní hudbu.