2011/4

Tomáš Špidlík: Vědy – umění – náboženství

Podnázev: 
(A pak že se nic neděje 1)
Anotace: 
Tomáš Špidlík byl asi nejvýznamnější český teologický myslitel 20. století. Zásluhou Centra Alleti v Olomouci už vyšlo několik jeho knih. Těsně před jeho smrtí též shrnutí jeho teologického a filosofického pohledu na základní pojmy jako je přirozenost, pravda, umění atd.

Salve 2/2011, Kolumba

Podnázev: 
(A pak že se nic neděje 2)
Anotace: 
Proč tohle číslo vyšlo, co to má znamenat? Ptal jsem se a opakovaně četl úvodní slovo šéfredaktora fra Dominka Duky OP. Kromě běžných frází je tu jedno pozoruhodné tvrzení: Umění by mělo být také podnětem, ke komunikaci, k dialogu… k rozhovoru. A z takového rozhovoru prý vyrostlo 190 stran tohoto čísla. Opravdu na to nestačil jeden článek?

Teologické texty o teologii

Podnázev: 
(A pak že se nic neděje 3)
Anotace: 
Teologické texty 3/2011 mají přiléhavé téma: „K čemu teologie?“. To je docela důležitá otázka, protože se dá předpokládat, že liberální teologové na ni odpoví zcela jinak než tradicionalisté, a k tomu lze jistě nalézt i řadu dalších možných poloh. Neboť jak chceme rozumět teologii jako oboru? Je to oblast myšlení, jejímž předmětem je Bůh a jeho působení ve světě? Je to nástroj Církve nebo jde o dílčí obor obecné kulturologie?

Skoblíkova snaha: vysvětlit podstatné nebo zakrýt podstatné?

Podnázev: 
(A pak že se nic neděje 4)
Anotace: 
Mariánský motiv je dobrým lakmusovým papírkem, když člověk sleduje veřejné diskuse a teologické iniciativy. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď zdráva. Papežská neomylnost byla vyhlášena Boží prozřetelností, i kdyby jen proto, aby následně mohla být vyhlášena nezvratně platná mariánská dogmata. Rozumím dějinám posledních dvou set let jako dokonalému pohybu Církve uprostřed destrukce a otřesů na všech stranách, a jsem dobré mysli, neb brány pekelné ji nepřemohou. A s touto dobrou myslí se mohu podívat na to, co se poslední dobou děje v Německu, v Rakousku, ale také u nás.
Osobnosti: 

Slovník samozřejmých slov

Anotace: 
Nakladatelství Cherm vydalo knihu Josefa Štogra Slovník samozřejmých slov. Přinášíme ukázku ze strany 146 – 151, hesla Služba, Smrt a spása, Smysl. Kniha je reflexí řeči a kultury, a proto se nemůže a nechce vyhnout přesahu ke kultu, který vytváří pro kulturu hodnotový rámec.
Osobnosti: 

Zdravý rozum

Anotace: 
I v tom nejniternějším prožívání je to rozum, který je naším průvodcem, naše řeč zpravidla má rozumnou strukturu, jen se odkazuje na vnější rámec porozumění, tj. nezabývá se zbytečně zpřesňováním výrazových prostředků: buď je to založeno jako danost (a pak má smysl vzhledem k tomu mluvit o racionalitě), anebo je to zcela závislé na „nějakém bohu“, iracionální struktuře světa, se kterou nemáme nic společného. Ani jedna z těchto variant nelze vyloučit – pro první svědčí racionalita, pro druhou iracionalita.

Redakční komentář

Anotace: 
Podzimní číslo Trivia přináší netypický obsah: