2011/3

Neutrální sekularita

Podnázev: 
(o svobodě myslet a daru víry)
Anotace: 
Svoboda je dar stejně jako víra, nikdo jsme si ji nevydobyli, ani nijak nezasloužili. Skvělý začátek pro budoucí přemýšlení o tom, co je to sekularismus. Skvělá příležitost si uvědomit, že svobody myslet bychom si měli vážit neméně než daru víry.

Sjednocená Evropa

Anotace: 
Dobrá vláda spočívá na optimalizaci jistého typu – na ignorující optimalizaci, která musí nutně abstrahovat od individuálních pravd a dober, a hlavně být schopna reakce na nepředpokládané stavy věcí. O povaze této optimalizace předem nic nevíme, stejně jako Japonci nevěděli o blížícím se zemětřesení a vlně tsunami.

Universum 1/2011

Podnázev: 
(o roli nestranného pozorovatele z korektního světa)
Anotace: 
V polovině devadesátých let jsme se svým způsobem vrátili do normalizační doby let sedmdesátých, dnes se vracíme do let padesátých. Společnosti vládne přesvědčení, že elity ví, jak je to se světem. Etablují se noví inženýři lidských duší, svazačky dokonale přesvědčené o pravdě světa, kterou je třeba těm druhým, hloupějším, vnutit třeba násilím, ti všichni jsou charakterističtí pro tuto dobu, ale nejsou nejdůležitější, ani nejnebezpečnější.

Význam skautského slibu

Anotace: 
V úterý 26. dubna 2011 proběhla v Praze konference „Význam skautského slibu“ a vyšel k ní stejnojmenný sborník. Proč by měla zajímat někoho jiného než skauty, kteří chtějí vychovávat děti a mladou generaci?

Čest

Podnázev: 
(převzato ze sborníku „Význam skautského slibu“)
Anotace: 
Sloužit Bohu znamená být srozuměn s tím, že to, co je čestné, je odvozené od toho, komu patří čest a sláva, od koho vše dobré pochází. Ti, kdo takto rozumí cti, by si ale měli uvědomovat, že občanské pojetí cti (omezené na individuální jednání) je daleko běžnější. To bývá příčinou mnoha nedorozumění.

Revue Trivium

Podnázev: 
Sebereflexe po deseti číslech a třech letech
Anotace: 
Redakční pohled zpět je vždy trochu ošidný, svádí k tomu nalézt v dřívějších textech ospravedlnění pro to, co se zformovalo až později, hledat argumenty pro poukazy k „vnitřní integritě“ a jednotě. Ale je to příležitost nově formulovat vlastní cíle, a to jistě za zkoušku stojí.

Také Trivium čte Bibli

Anotace: 
O čtení Bible, které je chápáno jako společná věc, se v poslední době hodně píše, naposledy vyhlásil biskup Radkovský diecézní čtení Bible s rozpisem až do r. 2013. Veřejné čtení Bible je významné z mnoha hledisek, občas je někdo zakáže (nepovolí, jako by k tomu bylo třeba povolení), občas se někdo pohorší, protože zjistí, jak jsou biblické texty v dnešním světě „nekorektní“ atd. Trivium to přijalo jako výzvu. Tím spíš, že to je výzva, která umožňuje poodhalit čtenáři něco z vlastní myšlenkové kuchyně.
Témata: