2011/2

Metafyzika, universum a moderní filosofie

Anotace: 
Můžeme používat rozum ve vztahu k celku stvoření, universu, jsme schopni to či ono ve smyslu svědectví o universu a jeho uspořádání pravdivě tvrdit. Jsme schopni ohledávat podmínky naší zkušenosti, vypovídat o souvislostech atd. Víme, že schopnost rozumu přiměřeně postupovat ve vztahu k universu nelze v žádném případě snižovat. Na druhé straně však nelze zapomenout, že bez moudrosti srdce a otevřené otázky po správném jednání ztrácíme celek metafyziky ze zřetele.

Nepřekvapivá nesamozřejmost (kultury)

Anotace: 
Jedni říkají druhým, že chtějí rozředit a ve světě zaprodat Církev, druzí prvním, že jsou fundamentalisté, kteří Církev ohrožují, protože ji staví do protikladu ke společnosti… A na nás je, abychom se pokusili najít jinou cestu, ne jako kompromis nebo „umírněné“ stanovisko, ale abychom dobře založili vztah Církve a kultury, aby bylo možno mluvit jazykem, který pojmenovává.

Věci světa

Podnázev: 
(Steve Turner: Imagine - vize o křesťanství a umění, Dokořán, Praha 2010)
Anotace: 
Po diskusích o křesťanském umění, následujících dopis varhaníků, se kniha s podobným podtitulem celkem oprávněně může stát předmětem zájmu, navíc, pokud má sensační obálku s nevtíravě a podprahově řešeným křížem – tvořeným právě saxofonem a malířským štětcem omočeným v červené barvě. (skvělá obálka CALDER Julo Nagy) Turner je protestant a smutně začíná tím, jak jeho mateřské prostředí neposkytuje vůbec žádný materiál pro román – tedy takový román, který by nebyl zcela nudným. Ale pak se zmocňuje jazyka a světa, ve kterém je možné se skrze jazyk radovat. Nečekaně osvěžující, alespoň v podstatných partiích knížky.
Osobnosti: 

Paradoxy médií

Podnázev: 
(o novinářských hříších Katolického týdeníku vůči pravdivému obrazu) Katolický týdeník 2011, č.5, 25.-31. ledna, dvojstrana o pravdě v médiích
Anotace: 
Katolický týdeník spoluvytváří mediální obraz Církve. Zamýšlejí se jeho redaktoři a celé jeho vedení, jaký? Dvojstrana o médiích ukazuje, jak daleko mají k sebereflexi a reflexi své role, a tak se pro KT potvrzuje několikrát modifikované tvrzení o novinářích: oni většinou „jen“ nevědí, co dělají, ale nejde tak úplně rozeznat, kteří z nich se za tuto hloupost jen skrývají, protože moc dobře vědí.
Osobnosti: 

O času

Podnázev: 
(Jan Sokol: Čas a Rytmus, Oikoymenth, Praha 2004)
Anotace: 
Jan Sokol věnuje stovky stran na to, aby popsal, jak si lidé postupně odpovídali na otázku „co je to čas“, jímž „žijeme“, měříme pohyb, v němž mluvíme a formulujeme svoje myšlenky, a hlavně, v němž se vztahujeme k budoucímu. Mnohde je to vtipné, poučné, kultivované. V něčem to ale trochu drhne.

Redakční komentář

Anotace: 
Redakční komentář tentokráte pojímáme jako otevřený dopis.